hva er
KLARE DRØMMER?
[ Dagens drøm ] | [ Tilbake til Mitt Arnested ]
Hva vil det si å «drømme klart»? Å drømme klart er å drømme mens du vet at du drømmer. Vanligvis skjer dette når du underveis i en drøm innser at du drømmer, kanskje fordi noe underlig skjer. De fleste mennesker som husker drømmene sine har opplevd dette på et tidspunkt, og våkner ofte opp rett etterpå. Det er imidlertid mulig å forbli i drømmen for lengre perioder og fremdeles være helt klar over at du drømmer.
Kan drømmer kontrolleres? Vanligvis har du en grad av kontroll over flyten i klare drømmer. Hvor stor grad av kontroll som er mulig varierer fra drøm til drøm og fra drømmer til drømmer. Ved hjelp av ulike øvelser er det mulig trene seg opp til å øve større kontroll over begivenhetene i drømmer. Klare drømmere er uansett alltid i stand til å velge hvordan de ønsker å reagere på begivenhetene. For eksempel kan du velge å ikke rømme fra en skremmende drømmefigur, vel vitende om at den ikke kan skade deg, i stedet for å prøve å unngå faren slik du naturligvis ville dersom du ikke visste at det var en drøm. Selv denne graden av kontroll kan omgjøre drømmen fra en der du er et hjelpeløst offer for skremmende, frustrerende eller ubehagelige opplevelser, til en der du kan koble ut det våkne livets bekymringer en stund og nyte den utsøkte gleden over total frihet. Noen mennesker er i stand til å beherske klare drømmer så godt at de kan skape en hvilken som helst verden, leve ut en hvilken som helst fantasi og oppleve hva de enn måtte ønske!
Drømmer alle mennesker? Alle drømmer. Alle mennesker (ja, alle pattedyr) har REM søvn. De fleste drømmer oppstår under REM søvn. Dette har blitt demonstrert ved å vekke folk fra forskjellige søvnnivåer og spørre om de drømte. I 85 prosent av de tilfellene der forsøkspersonene ble vekket fra REM søvn ble det rapportert drømmer. Drømmer er sjelden rapportert etter oppvåkning fra andre typer søvn (som går under samlebegrepet ikke-REM søvn). REM søvn avløser ikke-REM søvn med 90 minutters intervaller gjennom natten. I en typisk 8 timers natt vil du tilbringe omtrent halvannen time i REM søvn, delt opp i fire eller fem «REM perioder» som varer fra 5 til 45 minutter.

De fleste drømmer blir glemt. Neon mennesker husker aldri drømmene sine, mens andre husker fem eller flere hver natt. Du kan forbedre evnen til å huske drømmer. Det er nødvendig å ha en god evne til å huske drømmer for å lære å drømme klart. For å komme i gang med å utvikle denne evnen er det to ting du bør gjøre. Begynn å føre en drømmelogg der du skriver ned alt du husker av drømmene dine, selv de minste fragmenter. Du vil huske mest dersom du skriver ned drømmene rett etter at du våkner fra dem. Før du faller i søvn om kvelden, si til deg selv at du vil våkne fra, huske og skrive ned drømmene dine.

Interfererer klare drømmer med mine vanlige drømmers funksjon? Klare drømmer er vanlige drømmer! Hjernen og kroppen er i den samme fysiologiske tilstanden under klare drømmer som under de fleste ordinære ikke-klare drømmer, altså som under REM søvn. Drømmer er et resultat av at hjernen er aktiv samtidig som kroppens sanseorganer er avkuttet fra den ytre verden. I denne tilstanden, vanligvis under REM søvn, skaper sinnet opplevelser ut i fra de aktive tankene, bekymringene, minnene og fantasiene på det tidspunktet. Drømmer er ikke historier som er laget på forhånd men skapes underveis mens du lever deg gjennom dem. Å vite at du drømmer gjør deg simpelt hen i stand til å styre drømmen langs konstruktive eller positive linjer, som du styrer tankene dine når du er våken.

Videre kan klare drømmer til og med være mer informative om deg selv enn ikke-klare drømmer fordi du kan observere hvordan drømmen utvikler seg fra følelser og tendenser mens du er klar over at du drømmer og at drømmen kommer fra deg. Antakelsen at drømmer er underbevisste prosesser som bør forbli underbevisste er feil. Din våkne bevissthet er alltid tilstede i drømmene dine. Dersom den ikke var det, ville du ikke være i stand til å huske drømmene dine, for du kan kun huske en begivenhet du har opplevd bevisst. Den «bevisstheten» klare drømmer gir er ikke noe mer enn vissheten om at du er i drømmetilstanden.

Hvorfor ha klare drømmer? Hvordan ville du like å være i stand til å prøve ut absolutt alt, uten risiko? Fysiske og sosiale lover er ikke nødvendige i drømmer. Den eneste begrensningen er din egen fantasi. Mye av drømmers potensiale sløses bort fordi folk ikke gjenkjenner at de drømmer. Når vi ikke er klare i en drøm, tenker og oppfører vi oss som om vi var i den våkne virkeligheten. Dette kan lede til unødvendige frustrasjoner, forvirring og bortkastet energi, og i verste fall skremmende mareritt. Våre feiltolkede forsøk på å klare de daglige oppgaver som hører den våkne virkeligheten til i drømme, resulterer i frustrerende drømmer der maskiner feiler, du glemmer en eksamen, du går deg vill osv. Frustrerende drømmer og mareritt kan overvinnes gjennom klare drømmer, fordi hvis du vet at du drømmer har du ingenting å frykte. Drømmebilder kan ikke skade deg.

Klare drømmer kan hjelpe deg til å lede drømmene dine i en tilfredsstillende retning, nyte fantastiske eventyr og overvinne mareritt. I tillegg kan disse drømmene være verdifulle verktøy for å lykkes i det virkelige liv. Klare drømmere kan bruke det naturlige kreative potensialet i drømmer til problemløsing og for å få kunstnerisk inspirasjon. Atleter, utøvere eller hvem som helst kan forberede, øve og finpolere deres oppgaver mens de sover. Dette er bare en smaksprøve på det store spekteret av måter folk har brukt klare drømmer til å utvide sine liv. Vi tilbringer alle en tredel av livene våret i søvne. Hvorfor ikke utnytte den tiden best mulig?

Hvordan kan du ha klare drømmer oftere? Det finnes flere metoder for å framkalle klare drømmer. Disse er beskrevet i detalj i boken «Exploring the World of Lucid Dreaming» av Stephen LaBerge og Howard Rheingold (Ballantine, 1990). Det første skrittet, uansett metode, er å utvikle din evne til å huske drømmer helt til du kan huske minst én drøm hver natt. På den måten er det mer sannsynlig at du vil huske en klar drøm dersom du har det. Du vil også bli bedre kjent med dine egne drømmer, noe som gjør det lettere å gjenkjenne dem mens de skjer.

Hvis du er god til å huske drømmene dine, kan du begynne med to enkle teknikker umiddelbart for å stimulere klare drømmer. Klare drømmere tilegner seg vanen å foreta «virkelighetstester». Dette betyr at de utforsker omgivelsene for å avgjøre hvorvidt de drømmer eller er våkne. Spør deg selv flere ganger om dagen: «Kan dette være en drøm?». Test så virkelighetens stabilitet ved å lese noen ord, se en annen vei, og se tilbake på ordene igjen mens du forsøker å endre dem med viljen. Drømmer er så ustabile at dette er en måte du lett kan skille dem ut fra ditt våkne liv - dersom ordene endres, drømmer du.

Å ta små høneblunder er en måte å øke sjansene for å ha klare drømmer dramatisk. Du må sove lenge nok til at du går inn i REM søvn. Dersom du tar en liten lur om morgenen (etter at du har stått opp tidligere enn vanlig), er det sannsynlig at du går inn i REM søvn etter 30-60 minutter etter at du har falt i søvn. Hvis du sover i 90 minutter til to timer, vil du ha mange drømmer og en større sannsynlighet for å oppnå klarhet enn i drømmer du har under en normal natts søvn. Fokuser på din intensjon om å gjenkjenne at du drømmer mens du faller i søvn når du tar luren.

Er det noen måte du kan få et signal i drømmen for å minne deg på å oppnå klarhet i drømme? Dr. Stephen LaBerge’s forskning og the Lucidity Institute’s utvikling i flere år har søkt å finne en måte å gi eksterne signaler til drømmeren for å hjelpe til å framkalle klare drømmer. På grunnlag av resultatene fra laboratorieundersøkelser har de utviklet en maskin til dette formålet. Den overvåker søvnen, og når den oppdager REM søvn, sender den et signal - et lysblink - som trenger inn i drømmen for å minne drømmeren om å bli klar. Lyset kommer fra en myk sovemaske drømmeren har på under søvnen, som også inneholder sanseapparatet for å avgjøre når den sovende kommer inn i REM søvn. En liten datamaskin inne i masken avgjør når bæreren er i REM og når den skal begynne å blinke med lysene. Denne maskinen kalles NovaDreamer, og er tilgjengelig fra The Lucidity Institute.
Finnes det noen måte å forhindre at du våkner rett etter at du har oppnådd klarhet? Nybegynnere kan ha problemer med å forbli i drømmen etter at de har oppnådd klarhet. Dette hinderet kan forhindre mange mennesker i å innse verdien av klare drømmer, fordi de ikke har opplevd mer en et glimt av klarhet, etterfulgt av oppvåkning. To enkle teknikker kan hjelpe deg til å overkomme dette problemet. Den første er å forbli rolig i drømmen. Å oppnå klarhet er opphissende, men å uttrykke denne opphisselsen kan vekke deg. Undertrykk denne følelsen en smule og vend oppmerksomheten mot selve drømmen.

Dersom du merker at drømmen nærmer seg en slutt, f eks at den blir stadig mørkere, at den mister skarphet og dybde, kan «spinning» hjelpe deg å bringe drømmen tilbake. Så snart drømmen begynner å svinne henn, før du føler din virkelige kropp i sengen, spinn drømmekroppen din som en snurrebass. Gå rundt og rundt som et barn som forsøker å bli svimmel (du vil trolig ikke bli svimmel mens du spinner i drømmen fordi din fysiske kropp ikke spinner rundt). Si til deg selv: «Det neste jeg ser kommer til å være en drøm». Når du slutter å spinne bør du utføre en virkelighetstest. Selv om du tror at du er våken, kan du bli overrasket over å finne ut at du faktisk drømmer fremdeles!

Hvor kan jeg finne ut mer om klare drømmer? Kontakt the Lucidity Institute, en organisasjon grunnlagt av Dr. Stephen LaBerge for å støtte forskning på klare drømmer og for å hjelpe folk å lære og bruke dem til å forbedre deres liv. Deres webadresse er www.lucidity.com.

Tilbake til Mitt Arnested
"What is Lucid Dreaming" (C) The Lucidity Institute, Inc.
Oversatt og bearbeidet av the Northwind Project.